TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Yhtiön pääkirjanpito on tehty Emce-taloushallinto ohjelmalla. Maksuliikenne hoidetaan Basware-maksuliikeohjelmalla. Laskutus tehty CGI (lämpökanta) ohjelmalla 31.1.2018 asti. Sen jälkeen 1.2.2018 alkaen siirrrytty uuteen laskutusohjelmaan InWorks (Solteq). Laskut käsitellään Basware e-office järjestelmässä.

 

Tilinpäätös   Yhtiön palvelimella sähköisenä liimattuna kansiin
Päivä- ja pääkirja    Yhtiön palvelimella sähköisenä liimattuna kansiin
Reskontraerittelyt    Yhtiön palvelimella sähköisenä paperisena
Myyntilaskut 31.1.2018 asti

MT

Yhtiön palvelimella sähköisenä  
Myyntilaskut ja 

IW

Ohjelmatoimittajan 

 
asiakassuoritukset   

palvelinympäristössä 

 
1.2.2018 alk.  

(Mikrosoft Asure palvelu)

 
Muistiotositteet  MT Yhtiön palvelimella sähköisenä paperisena
Pankkitositteet  KT Yhtiön palvelimella sähköisenä paperisena
Ostolaskut  VL Yhtiön palvelimella sähköisenä  
Liitetietotositteet  LT   paperisena


Käytetyt tositelajit

 

TP Tilinpäätöstositteet 1 - 1
AL  Arvonlisävero  1 - 12
KT  Kassatositteet  1 - 382
MT 

Muistiotositteet

1 - 42
IW

InWorks-tositteet

3 - 305
VL  Verkkolaskut 1 - 1527
PL  Palkka 1 - 30
LV Lomavaraus 1 - 12
LT  Liitetietotositteet 1 - 13


TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA  ALLEKIRJOITUKSET

TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ