INVESTOINNIT

Tilikauden aikana investoinnit yhteensä olivat 409 766 €, josta keskeneräisten hankintojen osuus 62 052 €. Suurimmalta osin investoinnit kohdistuivat A-rehun höyrykattilaan. Muilta osin investoinnit koh­distuivat verkostoinvestointeihin sekä lämpökeskus­ten perusparannuksiin, jotka lisäsivät toimintavar­muutta.

INVESTOINNIT V. 2010–2018

Tilikausi Lämpökeskukset Kaukolämpöverkosto Muut Yhteensä
2010   886   886
2011 38 510   548
2012 30 263   293
2013 30 169   199
2014 120 596 30 746
2015 1 942 128   2 075
2016 496 966 174 1 636
2017 1 989 106 152 2 247
2018 218 230 51 409
        8293


Kaukolämpöverkoston johtopituus säilyi lähes edellisvuoden tasolla (117,8 km). Kiinnivaahdotettuja (2-MPUK) muovisuojaputkia rakennettiin 650 metriä.

VERKOSTON JOHTOPITUUS V. 2008–2018

TILIVuosi Johtopituus/km
2008 108,8
2009 109,7
2010 113,5
2011 115,4
2012 116,0
2013 116,1
2014 116,0
2015 116,5
2016 117,1
2017 117,2
2018 117,8