LÄMMÖN MYYNTI


Myynti. Vuonna 2018 Varkauden Aluelämpö möi kaukolämpöenergiaa ja höyryä 182,9 GWh, eli hieman enemmän kuin edellisvuonna (179,3 GWh). Oman käytön ja verkostohäviön osuus oli 25,9 GWh (12,4 %).


Asiakkaat. Yhtiö tuotti kaukolämpöä asuintaloihin 70,2 GWh (33,6 %), pientaloihin 27,5 GWh (13,1 %) ja muille asiakkaille 85,2 GWh (40,8 %) sekä höyryä 1,8 GWh (0,9%). Asiakkaita oli vuonna 2018 lähes sama määrä kuin edellisvuonna: 1444 kappaletta. Rakennustilavuus kasvoi hieman (4 767 000 m³).

ENERGIAN MYYNTI

Energian myynti (GWh) 2018 2017
Kaukolämpö 181,2 179,3
Höyry 1,8  
Sähkö 41,1 25,6

KAUKOLÄMMÖN RAKENNUSTILAVUUS JA KULUTTAJIEN LUKUMÄÄRÄ V. 2008–2018

TILIVuosi Asiakkaita kpl Rakennustilavuus 1000m³
2008 1342 4427
2009 1355 4545
2010 1374 4601
2011 1391 4666
2012 1407 4735
2013 1417 4747
2014 1421 4762
2015 1413 4763
2016 1436 4852
2017 1438 4723
2018 1444 4767