KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO


Kokonaistuotanto. Varkauden Aluelämmön kokonaistuotanto oli 208,8 GWh, joka riittää esimerkiksi noin 11 600 omakotitalon lämmittämiseen (omakotitalo kuluttaa keskimäärin 18 MWh vuodessa).

Myydystä kaukolämmöstä suurin osa (84,9 %) tuotet­tiin omissa laitoksissa pelletillä (5,1 %) ja osakkuus­ yhtiö Riikinvoima Oy:n laitoksessa (79,6 %). Ostoenergiaa Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailta oli 14,9 %.


CO2-päästötVuosi 2018 oli yhtiön 42. toimintavuosi, jonka kulu­ essa lämmöntuotannon riippuvuus perinteisistä fos­ siilisista polttoaineista väheni entisestään. Päästö­ kaupan alaiset päästöt olivat alle 10 g/kwh, tähän on laskettu yhtiön omien laitosten ja Stora Enso Oyj:ltä ostetun energian päästöt.


Kevyellä polttoöljyllä tuotettiin 0,2 %. Täten voidaan sanoa, että yhtiö täyttää ilmastotavoitteet kirkkaasti.

Vuoden aikana käytettiin 155 t/CO2, yhtiöllä on jäljellä päästöoikeuksia 11 273 t/CO2 seuraaville vuosille.

LÄMMÖN MYYNTI JA HANKINTA V. 2007–2018

Vuosi Hankinta GWh Myynti GWh
2007 204 166
2008 203 166
2009 216 182
2010 230 199
2011 197 172
2012 220 193
2013 199 173
2014 202 172
2015 175 164
2016 203 180
2017 208 173
2018 209 183


MAANALAISET KAUKOLÄMPÖKANAVAT JA NIIDEN MUUTOKSET V. 2018

 

Kanavatyyppi Putkikoko Muutos Yhteensä
      v. 2018 31.12.2018
  DN  m m
Betoniset elementtikanavat EMV-polyuretaanieristeellä DN 200   331
Muovisuojaputket 2-MPUK kiinnivaahdotetut DN 300-20 650 104 192
Muovisuojakanavat MPUL- tehdasvalmisteiset kanavat DN 125-20   13 291
       
YHTEENSÄ   650 117 814