OMISTUS, JOHTO JA HENKILÖSTÖ

Omistus. Varkauden kaupunki omistaa Varkauden Aluelämmöstä 80,1 % ja Savon Voima Oyj 19,9 %. Osakkeet ovat samanlajisia ja antavat yhtäläisen äänioikeuden.


HenkilöstöYhtiön palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 9 hen­kilöä (v.2017 8 hlö), (v.2016 8 hlö). Yhtiö maksoi palk­koja ja palkkioita vuoden 2018 tilikaudella 675 068 € (v.2017 574 648 €), (v.2016 578 991 €). Henkilöstön osalta keskeisenä periaatteena on turvata yhtiön lii­ketoiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön hyvä työviih­tyvyys ja tarvittava tehtävien kierrätys ja koulutus.


Johto ja hallitus. Varkauden Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2018. Yhtiökokouksessa ei tehty hallituksen kokoonpanoon muutoksia. Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2018. Kokouk­sien sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

VARKAUDEN ALUELÄMPÖ ON JÄSENENÄ SEURAAVISSA YHDISTYKSISSÄ:

  • Bioenergia ry
  • Energiateollisuus ry
  • Kuopion alueen kauppakamari
  • Lämpöenergia Yhdistys ry
  • Veronmaksajien Keskusliitto ry

HALLITUS 14.6.2017–

puheenjohtaja Raimo Koikkalainen
varapuheenjohtaja Markko Rothström
jäsen Paula Pulliainen
jäsen Juha Soininen
jäsen Olli Koponen
jäsen Mari Miettinen-Räsänen
jäsen Kaisa Hartikainen-Herranen