OSAKKUUSYRITYS RIIKINVOIMA OY


Omistus. Varkauden Aluelämpö omistaa Riikinvoima Oy:n osakkeista 47,4 %. Muita osakkaita ovat Jätekukko Oy (15,8 %), Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi (3,16 %), Keski-Savon Jätehuolto (7,52 %), Metsäsairila Oy (4,36 %), Puhas Oy (11,08 %), Sammakkokangas Oy (2,36 %), Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy (3,16 %) ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy (5,16 %).Tunnusluvut. Riikinvoima Oy:n liikevaihto oli 14 741 000 € (13 342 000 € vuonna 2017). Liikevoitto oli 4 386 000 € (3 893 000 € vuonna 2017). Omavaraisuus oli 8% (7% vuonna 2017).


Kulunut vuosiLaitoksen kaukolämmön tuotanto jäi hieman budje-toidusta. Syynä tähän olivat mm. lämmin kesä, oman höyrykattilan tuotanto sekä laitoksen seisokki lämmi­tyskaudella. Kaikkiaan kuitenkin laitoksen käytettä­vyys ja tuotanto oli vuonna 2018 hyvä. Vuoden 2018 ke­väästä alkaen on laitoksen ajomallia kaukolämmön­ tuotannon osalta kehitetty ja tämän avulla hyödynnet­tävä teho on noussut merkittävästi. Tätä kehitystyötä jatketaan edelleen.


Varkauden AlueLämpö Oy:n sijoituksetVarkauden Aluelämpö Oy on antanut Riikinvoima Oy:lle omanpääoman ehtoisina sijoituksina 11 692 289 €, josta 2 923 526 € on pääomaa ja 8 768 763 € pääomalainaa.

 

Riikinvoima Oy:lle annettu pääomalaina on erityiseh­toinen ja sisältää mm. maksusaantijärjestyssopimuk­sen. Lisäksi pääomalaina on vakuudeton. Samoin yh­tiö on antanut Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen luo­tonantajalle osakkeenomistajan sitoumuksen.